آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار

با سلام خدمت دوستان عزیز وب سایت توسینسو ، در ادامه مبحث ورود کالای اولیه انبار پس از تعريف يك كالا در صورت نياز به اصلاح نام كالا ،بايد بر روي دكمه اصلاح نام و در صورت نياز به حذف آن، بر روي دكمه حذف كالا كليك نماييد. دقت نماييد كه اگر كالا در طي دوره موجودي داشته يا حتي يك بار براي آن فاكتور صادر شده باشد، نميتوان آن را حذف نمود. جهت حذف اين موارد بايد ابتدا فاكتورهاي مربوط به آن كالا را حذف نموده سپس كالا را حذف نماييد .براي ورود کالاها به صورت ليستي، دكمه ورود ليستي را كليك نماييد.

آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار

در فرم ورود كالا به صورت ليستي گروه اصلي و فرعي موردنظر، كد، نام، تعداد و ... را وارد نماييد . در صورت نياز به تعريف كالاي تكراري، گزينه امكان ورود كالاي تكراري را انتخاب نماييد . در اين فرم با کليک راست ماوس، در صورت نياز مشخصه هاي ديگري از كالا مانند واحد، سازنده و ... را به مشخصه هاي موجود در فرم اضافه نماييد.

براي كپي از يك كالاي تعريف شده، آن سطر از فرم را انتخاب و سپس دكمه كپي از سطر را كليك نماييد. جهت جستجوي يك كالا در كليه گروه ها با كليك برروي دكمه امكانات و انتخاب گزينه "جستجوي نام كالا" مي توانيد يك كالا را براساس نام يا كد جستجو نماييد. جستجو به صورت پيش فرض براساس عنوان کالا است

حذف كالا و طبقه بندي آن

روي دكمه گروه فرعي گزينه گروه فرعي و با كليك برروي دكمه نام كالا، گزينه نام كالا به فرم اضافه خواهد شد. در صورت نمايش گزينه گروه اصلي در فرم و انتخاب گروه مورد نظر با كليك بر روي دكمه حذف گروه اصلي و تمام زير مجموعه هاي آن حذف خواهد شد.

تنظيمات مربوط به کالا/ کار خدماتي

ابتدا از مسیر " اطلاعات اول دوره تنظيمات نرم افزار كالا / كارخدماتي " را باز می کنیم

آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار

در اين قسمت امکان تغيير عناوين مربوط به مشخصات کالا چون نام کالا، گروه اصلي و فرعي، سازنده و ... وجود دارد. به عنوان مثال با تغيير نام كالا به محصول، در کليه فرمهاي نرم افزار، نام كالا به محصول تغيير مي يابد. در صورت تمايل به حذف تغييرات اعمال شده، دكمه پيش فرض را كليك نماييد. در قسمت نحوه نمايش نام كالا، مي توانيد نحوه نمايش نام كالا را در صفحه صدور فاكتور مشخص نماييد. با انتخاب گزينه ثبت اتوماتيک سفارش خريد کالا هنگام رسيدن به حداقل موجودي در صورت تعيين حداقل و حداكثر مقدار براي کالاها در فرم معرفي كالا قسمت مشخصات تنظيمي، چنانچه موجودي كالا به حداقل برسد سيستم به طور خودكار براي كالا سفارش خريد ثبت مي نمايد. در صورت انتخاب گزينه جستجوي نام کالا به صورت پيش فرض بر اساس کلمه خاص باشد در فرم جستجوي كالا، انتخاب به طور پيش فرض، براساس كلمه خاص قرار خواهد گرفت. براي استفاده از گزينه شرط كلمه خاص" و "جستجو بر اساس گروه اصلي / فرعي" بر كارهاي خدماتي تاثير بگذارد: ابتدا بايد گزينه "جستجوي نام کالا به صورت پيش فرض بر اساس کلمه خاص باشد" را انتخاب نماييد. در اين صورت مي توانيد كارهاي خدماتي را نيز مانند كالا بر اساس يك كلمه خاص يا گروه فرعي و اصلي مورد نظر خود جستجو نماييد. در صورت نياز به تعريف گروه اصلي و فرعي براي كارهاي خدماتي, از گزينه امکان تعريف گروه اصلي و فرعي جهت معرفي کارهاي خدماتي استفاده نموده و هنگام معرفي كارهاي خدماتي ابتدا گروه اصلي وگروه فرعي را انتخاب ، سپس نام كارخدماتي را وارد نماييد.

ميانگين گيري اتوماتيك كالاها در هنگام اصلاحات: براي جلوگيري از تغيير قيمت ميانگين در هنگام انجام اصلاحات، بايد اين گزينه را انتخاب نماييد. همچنين مي توانيد از قسمت اصلاحات/ اصلاح موجودي اين قيمت را اصلاح نماييد.

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

منبع : جزیره امور مالی و حسابداری وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش حسابداری هلو قسمت 1 : تنظیمات زمان و زبان سیستم رایگان
2 آموزش حسابداری هلو قسمت 2 : حداقل و حداکثر قیمت برای هر کالا رایگان
3 آموزش حسابداری هلو قسمت 3 : انتخاب واسطه کالا در ثبت فاکتور فروش رایگان
4 آموزش حسابداری هلو قسمت 4 : انتخاب سرفصل در فاکتور ضایعات رایگان
5 آموزش حسابداری هلو قسمت 5 : تعریف اقساط رایگان
6 آموزش حسابداری هلو قسمت 6 : معرفی امکان پورسانت پلکانی رایگان
7 آموزش حسابداری هلو قسمت 7 : گزارش قيمت واحدهاي کالا رایگان
8 آموزش حسابداری هلو قسمت 8 : قابلیت خلاصه سند رایگان
9 آموزش حسابداری هلو قسمت 9 : طراحی فاکتور رایگان
10 آموزش حسابداری هلو قسمت 10 : گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا رایگان
11 آموزش حسابداری هلو قسمت 11 : نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رایگان
12 آموزش حسابداری هلو قسمت 12 : گزارش خرید/فروش منطقه و کالا رایگان
13 آموزش حسابداری هلو قسمت 13 : اجبار درج "کد کاربر" در ثبت فاکتور رایگان
14 آموزش حسابداری هلو قسمت 14 : پورسانت کالا در فاکتور برای واسطه رایگان
15 آموزش حسابداری هلو قسمت 15 : تیپ قیمت فروش رایگان
16 آموزش حسابداری هلو قسمت 16 : ساخت سند مشابه و سند معکوس رایگان
17 آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته رایگان
18 آموزش حسابداری هلو قسمت 18 : ورود اطلاعات اول دوره ( طرف حساب ) رایگان
19 آموزش حسابداری هلو قسمت 19 : تنظیمات طرف حساب رایگان
20 آموزش حسابداری هلو قسمت 20 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
21 آموزش حسابداری هلو قسمت 21 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
22 آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
23 آموزش حسابداری هلو قسمت 23 : افتتاح حساب بانکی اول دوره رایگان
24 آموزش حسابداری هلو قسمت 24 : استفاده از تخفیف مدت دار رایگان
25 آموزش حسابداری هلو قسمت 25 : لیست سیاه طرف حساب رایگان
26 آموزش حسابداری هلو قسمت 26 : صندوق و تنخواه گردان اول دوره رایگان
27 آموزش حسابداری هلو قسمت 27 : موجودی بانکها و صندوق و تنخواه گردان رایگان
28 آموزش حسابداری هلو قسمت 28 : وارد کردن چکهای دریافتی و پرداختی رایگان
29 آموزش حسابداری هلو قسمت 29 : تنظیمات امنیتی رایگان
30 آموزش حسابداری هلو قسمت 30 : تنظیمات امنیتی 2 رایگان
31 آموزش حسابداری هلو قسمت 31 : تنظیمات عمومی رایگان
32 آموزش حسابداری هلو قسمت 32 : نمایش سود در گزارش سود و زیان رایگان
33 آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک رایگان
34 آموزش حسابداری هلو قسمت 34 : تنظیمات چاپ رایگان
35 آموزش حسابداری هلو قسمت 35 : رفع خطای Access violation در SQL رایگان
36 آموزش حسابداری هلو قسمت 36 : انتهای عملیات اول دوره رایگان
37 آموزش حسابداری هلو قسمت 37 : اصلاح لیستی مشخصات کالا رایگان
38 آموزش حسابداری هلو قسمت 38 : موجودی و فی اول دوره کالا رایگان
39 آموزش حسابداری هلو قسمت 39 : طرف حساب . چکها و تاریخ سند افتتاحیه رایگان
40 آموزش حسابداری هلو قسمت 40 : ترتیب شماره سند و اصلاح تاریخ فاکتور رایگان
41 آموزش حسابداری هلو قسمت 41 : امکانات در قسمت طرف حساب رایگان
42 آموزش حسابداری هلو قسمت 42 : کاردکس و تعریف چندین کد کالا رایگان
43 آموزش حسابداری هلو قسمت 43 : تعریف سرفصل جدید رایگان
44 آموزش حسابداری هلو قسمت 44 : امور مالی اتوماتیک ( بخش اول ) رایگان
45 آموزش حسابداری هلو قسمت 45 : امور مالی اتوماتیک ( بخش دوم ) رایگان
46 آموزش حسابداری هلو قسمت 46 : امور مالی اتوماتیک ( بخش سوم ) رایگان
47 آموزش حسابداری هلو قسمت 47 : امور مالی اتوماتیک ( بخش چهارم ) رایگان
48 آموزش حسابداری هلو قسمت 48 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش اول ) رایگان
49 آموزش حسابداری هلو قسمت 49 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش دوم ) رایگان
50 آموزش حسابداری هلو : آشنایی با محیط و امکانات نرم افزار هلو 33′:56″ رایگان
زمان و قیمت کل 33′:56″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....