آموزش حسابداری هلو قسمت 18 : ورود اطلاعات اول دوره ( طرف حساب )

با سلام خدمت کاربران محترم وب سایت توسینسو ، در این سری آموزشی قصد داریم شما رو با وارد کردن اطلاعات پایه در نرم افزار هلو آشنا کنیم ،

ورود مشخصات طرف حساب

براي ثبت اطلاعات كليه اشخاصي كه با شما مراوده تجاري دارند، (به عنوان مثال خريداران يا فروشندگان) از اين قسمت استفاده نماييد.

آموزش حسابداری هلو قسمت 18 : ورود اطلاعات اول دوره ( طرف حساب )

از اطلاعات وارد شده در اين قسمت، هنگام صدور فاكتور و انجام عمليات مالي در برنامه استفاده مي شود. در اين قسمت مي توانيد طرف حساب هاي خود را به دو روش فردي و ليستي وارد نماييد. به منظور تعريف طرف حساب به صورت فردي دكمه طرف حساب جديد را کليک نموده و در فرم طرف حساب، نام طرف حساب و مبلغ بدهكاري يا بستانكاري ابتداي دوره را ثبت كنيد و سپس تأييد نماييد.

در قسمت مشخصات شخصي مي توانيد مشخصاتي چون كد، تلفن، تلفن همراه، درصد تخفيف، آدرس و غيره را وارد نماييد. ورود كد الزامي نبوده ولي تعريف آن هنگام جستجوي شخص بر اساس کد، قابل استفاده مي باشد، در صورت عدم تعريف کد، سيستم به صورت خودكار از كد ( ۰۰۰۱ ) به بعد را به ترتيب براي افراد، در نظر مي گيرد. درصورت مکث موس در اين قسمت،كد سرفصل حسابداري طرف حساب نيز مشاهده مي گردد. طرف حسابهاي تعريف شده به صورت حسابهاي معين زير مجموعه سر فصل کل شماره ۱۰۳ يعني بدهكاران/بستانكاران، به طور اتوماتيك ثبت مي شوند. به طور مثال كد سرفصل حسابداري آقاي احمدي كه به عنوان اولين شخص در برنامه تعريف شده است، ۱۰۳۰۰۰۱ مي باشد. با كليك بر روي دكمه ساير امكانات دو گزينه درج در دفتر تلفن و جستجو بر اساس تلفن ديده مي شود. گزينه درج در دفتر تلفن، براي ثبت اطلاعات شخص در دفتر تلفن و گزينه جستجو بر اساس تلفن براي جستجوي شخص بر اساس شماره تلفن آن، به كار مي رود. در قسمت مشخصات مالي، مي توانيد اطلاعات مالي مربوط به يك طرف حساب را وارد نماييد.

در قسمت درصد تخفيف مي توانيد براي هر طرف حساب يک درصد تخفيف مشخص نماييد تا با ثبت هر فاکتور بابت آن طرف حساب، به صورت پيش فرض، درصد تخفيف مشخص شده در اين منو از مبلغ کل فاکتور به عنوان تخفيف لحاظ شود. در قسمت كادر حداعتبار مي توانيد مبلغي را به عنوان اعتبار مالي طرف حساب تعيين نماييد، با انجام اين عمل و فعال نمودن گزينه اخطار سقف اعتبار شخص از منوي اطلاعات اول دوره تنظيمات نرم افزار طرف حساب (در اول دوره) يا منوي تنظيمات مديريتي تنظيمات نرم افزارطرف حساب (در طي دوره)، چنانچه ميزان بدهي طرف حساب بيشتر از حد اعتبار باشد قبل از تأييد سند، سيستم به طور اتوماتيك هشدار خواهد داد. در قسمت جمع تخفيفات تا كنون مبلغي كه شخص تا آن زمان تخفيف گرفته است، را وارد نماييد. در قسمت مانده بدهكاري يا بستانكاري، مي توانيد تراز نسيه اول دوره طرف حساب را وارد يا اصلاح نماييد.

اين گزينه تنها در اول دوره فعال است. در قسمت تعريف نوع حساب مي توانيد تعيين نماييد كه شخص مذكور خريدار يا فروشنده است. پس از ثبت اطلاعات يك شخص، براي اصلاح نام آن، بر روي دكمه اصلاح نام شخص و براي حذف آن شخص بايد برروي دكمه حذف طرف حساب كليك نماييد. مي توانيد اشخاص را به منظور سرعت عمل بيشتر به صورت ليستي تعريف نماييد. دكمه ورود ليست اشخاص را كليك و در فرم مربوطه نام طرف حساب و مبلغ بدهكاري يا بستانكاري ابتداي دوره افراد را همراه با کد دلخواه ثبت نماييد. با كليك بر روي دكمه گزارش ليست فوق مي توانيد از طرف حساب هاي تعريف شده در برنامه گزارش تهيه نماييد

براي تهيه گزارش از اشخاص تعريف شده در برنامه از مسير اطلاعات اول دوره گزارشات اطلاعات وارد شده اشخاص استفاده نماييد . با انتخاب اين گزينه، فرم انتخاب شروط براي تهيه گزارش نمايش داده مي شود با انتخاب اين گزينه، فرم انتخاب شروط براي تهيه گزارش نمايش داده مي شود كه مي توانيد بر اساس كد طرف حساب، مانده بدهكاري يا بستانكاري يك شخص خاص و جمع تخفيفات از طرف حساب ها گزارش تهيه نماييد.

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

منبع : جزیره امور مالی و حسابداری وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش حسابداری هلو قسمت 1 : تنظیمات زمان و زبان سیستم رایگان
2 آموزش حسابداری هلو قسمت 2 : حداقل و حداکثر قیمت برای هر کالا رایگان
3 آموزش حسابداری هلو قسمت 3 : انتخاب واسطه کالا در ثبت فاکتور فروش رایگان
4 آموزش حسابداری هلو قسمت 4 : انتخاب سرفصل در فاکتور ضایعات رایگان
5 آموزش حسابداری هلو قسمت 5 : تعریف اقساط رایگان
6 آموزش حسابداری هلو قسمت 6 : معرفی امکان پورسانت پلکانی رایگان
7 آموزش حسابداری هلو قسمت 7 : گزارش قيمت واحدهاي کالا رایگان
8 آموزش حسابداری هلو قسمت 8 : قابلیت خلاصه سند رایگان
9 آموزش حسابداری هلو قسمت 9 : طراحی فاکتور رایگان
10 آموزش حسابداری هلو قسمت 10 : گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا رایگان
11 آموزش حسابداری هلو قسمت 11 : نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رایگان
12 آموزش حسابداری هلو قسمت 12 : گزارش خرید/فروش منطقه و کالا رایگان
13 آموزش حسابداری هلو قسمت 13 : اجبار درج "کد کاربر" در ثبت فاکتور رایگان
14 آموزش حسابداری هلو قسمت 14 : پورسانت کالا در فاکتور برای واسطه رایگان
15 آموزش حسابداری هلو قسمت 15 : تیپ قیمت فروش رایگان
16 آموزش حسابداری هلو قسمت 16 : ساخت سند مشابه و سند معکوس رایگان
17 آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته رایگان
18 آموزش حسابداری هلو قسمت 18 : ورود اطلاعات اول دوره ( طرف حساب ) رایگان
19 آموزش حسابداری هلو قسمت 19 : تنظیمات طرف حساب رایگان
20 آموزش حسابداری هلو قسمت 20 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
21 آموزش حسابداری هلو قسمت 21 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
22 آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
23 آموزش حسابداری هلو قسمت 23 : افتتاح حساب بانکی اول دوره رایگان
24 آموزش حسابداری هلو قسمت 24 : استفاده از تخفیف مدت دار رایگان
25 آموزش حسابداری هلو قسمت 25 : لیست سیاه طرف حساب رایگان
26 آموزش حسابداری هلو قسمت 26 : صندوق و تنخواه گردان اول دوره رایگان
27 آموزش حسابداری هلو قسمت 27 : موجودی بانکها و صندوق و تنخواه گردان رایگان
28 آموزش حسابداری هلو قسمت 28 : وارد کردن چکهای دریافتی و پرداختی رایگان
29 آموزش حسابداری هلو قسمت 29 : تنظیمات امنیتی رایگان
30 آموزش حسابداری هلو قسمت 30 : تنظیمات امنیتی 2 رایگان
31 آموزش حسابداری هلو قسمت 31 : تنظیمات عمومی رایگان
32 آموزش حسابداری هلو قسمت 32 : نمایش سود در گزارش سود و زیان رایگان
33 آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک رایگان
34 آموزش حسابداری هلو قسمت 34 : تنظیمات چاپ رایگان
35 آموزش حسابداری هلو قسمت 35 : رفع خطای Access violation در SQL رایگان
36 آموزش حسابداری هلو قسمت 36 : انتهای عملیات اول دوره رایگان
37 آموزش حسابداری هلو قسمت 37 : اصلاح لیستی مشخصات کالا رایگان
38 آموزش حسابداری هلو قسمت 38 : موجودی و فی اول دوره کالا رایگان
39 آموزش حسابداری هلو قسمت 39 : طرف حساب . چکها و تاریخ سند افتتاحیه رایگان
40 آموزش حسابداری هلو قسمت 40 : ترتیب شماره سند و اصلاح تاریخ فاکتور رایگان
41 آموزش حسابداری هلو قسمت 41 : امکانات در قسمت طرف حساب رایگان
42 آموزش حسابداری هلو قسمت 42 : کاردکس و تعریف چندین کد کالا رایگان
43 آموزش حسابداری هلو قسمت 43 : تعریف سرفصل جدید رایگان
44 آموزش حسابداری هلو قسمت 44 : امور مالی اتوماتیک ( بخش اول ) رایگان
45 آموزش حسابداری هلو قسمت 45 : امور مالی اتوماتیک ( بخش دوم ) رایگان
46 آموزش حسابداری هلو قسمت 46 : امور مالی اتوماتیک ( بخش سوم ) رایگان
47 آموزش حسابداری هلو قسمت 47 : امور مالی اتوماتیک ( بخش چهارم ) رایگان
48 آموزش حسابداری هلو قسمت 48 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش اول ) رایگان
49 آموزش حسابداری هلو قسمت 49 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش دوم ) رایگان
50 آموزش حسابداری هلو : آشنایی با محیط و امکانات نرم افزار هلو 33′:56″ رایگان
زمان و قیمت کل 33′:56″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....