آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته

با سلام خدمت کاربران محترم وب سایت تخصصی توسینسو ، با كليك بر روي دكمه گزارش پيشرفته فرم ديگري نمايش داده خواهد شد كه در آن مي توانيد با توجه به تنوع شروط گزارش دقيق تري را تهيه نماييد.

آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته

آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته

تاريخ تنظيم: در اين قسمت تاريخ تنظيم گزارش، نمايش داده شده است كه به طور پيش فرض تاريخ سيستم مي باشد و قابل تغيير است

پيش فرض: در صورت انصراف از تغييرات انجام شده با انتخاب اين گزينه، تنظيمات فرمگزارش به حالت پيش فرض نرم افزار باز مي گردد. در اين قسمت ستون هاي مختلفي مانند عنوان تيتر ، نمايش و ... قرار دارند. در قسمت عنوان تيتر، ستون هايي كه بايد در گزارش ديده شوند، قرار دارند. در قسمت نمايش تعيين مي كنيد كه كدام يك از تيترهاي تعيين شده در گزارش ديده شوند. در قسمت ستون ترتيب قرار گرفتن تيترها تعيين مي شوند. به عنوان مثال اگر در گزارش طرف حساب ستون نام طرف حساب،

ستون ٥ انتخاب شود در گزارش، نام وي در پنجمين ستون، مشاهده مي گردد. در قسمت هاي سايز و پهنا اندازه تيترها در گزارش تعيين مي شوند.

آخرين نمايش: اگر تغييراتي در نرم افزار اعمال شده باشد براي بازگشت به يک مرحله قبل، از اين گزينه استفاده نماييد.

نمايش امكانات پيشرفته: با انتخاب اين گزينه، تعداد ستونهاي عنوان گزارش اضافه مي شود که به شرح آنها مي پردازيم:

نام ستون: در اين بخش، گزينه هايي که به صورت پيش فرض براي نمايش در گزارشات در نظرگرفته شده، قرار دارند.

نام قلم: براي تنظيم فونت اطلاعاتي که در گزارش نمايش داده مي شوند، از اين گزينه استفاده نماييد.

سايز: سايز انتخاب شده در قسمت قبل در اين ستون مشاهده شده و قابل تغيير نيست.

نمونه قلم: اين ستون نشان دهنده نوع قلم اطلاعات ستونها درگزارش بوده و قابل تغيير نيست.

جهت نمايش: اين گزينه جهت تعيين ترتيب نمايش اطلاعات از راست، وسط يا چپ در ستونهاي صفحه گزارش به كار مي رود.

پهنا: عرض ستونها در صفحه گزارش از طريق ستون پهنا تنظيم شده و با درج مقادير مختلف عرض هر ستون تعيين مي گردد.

در قسمت پايين فرم، آيتم هاي تنظيمات، مرتب سازي و انتخاب شرط وجود دارد كه به توضيح آنها مي پردازيم:

تنظيمات: گزينه تنظيمات صفحه چاپ براي تعيين چاپ خطوط افقي و عمودي بين سطرها و ستون هاي گزارش به كار مي رود.

باانتخاب ارسال مستقيم براي صفحه چاپ گزارش به صورت پيش نمايش نشان داده نشده ومستقيماً براي چاپگر فرستاده خواهد شد.

در قسمت ابعاد كاغذ و صفحه مي توانيد عرض و طول صفحه را که به صورت پيش فرض را انتخاب و طول و Custom در نظر گرفته شده، تغيير داد. براي اين کار، گزينه A4 عرض كاغذ را تغيير دهيد. در قسمت تنظيم ارتفاع باند گزينه ارتفاع تيتر گزارش، جهت تعيين فاصله تيتر گزارش از بالاي صفحه، گزينه ارتفاع هر سطر، جهت تغيير در ارتفاع و فاصله بين سطرهاي گزارش و گزينه ارتفاع سطر انتهاي صفحه، مشخص كننده فاصله صفحه گزارش از انتهاي كاغذ است. براي تعيين تيتر اصلي گزارش، متن مورد نظر را با استفاده ازگزينه توضيحات تيتر وارد نماييد.

مرتب سازي: در اين قسمت مرتب سازي سطرهاي گزارش تعيين مي گردد.

عنوان: در ستون عنوان با توجه به نوع گزارش، نام ستونهايي كه گزارش بايد براساس آن مرتب شود، نمايش داده شده است. درقسمت انتخاب، نحوه مرتب سازي ستونهاي گزارش براساس ليست موجود، تعيين مي گردد. در قسمت اولويت سورت مي توانيد با استفاده از نمايه کنار آن، اولويت نمايش انتخابها به ترتيب از ١ الي ١٢ مرتب نماييد. در قسمت نوع سورت نوع مرتب سازي ، به صورت صعودي يا نزولي مشخص مي گردد.

انتخاب شرط: دراين قسمت مي توان براساس تعيين يک يا چند شرط، براي تهيه گزارشات، فيلترهاي دلخواه را ايجاد نمود، پس از كليك برروي آيتم شرط و ظاهر شدن نمايه، با كليك مجدد برروي نمايه، ليست شروط موجود جهت انتخاب مشاهده خواهد شد.

نوع شرط: پس از مشخص نمودن آيتم شرط، بايد يکي از انواع شروط مساوي، مخالف،كوچكتر و ... را انتخاب نمود، در قسمت مقدار شرط باکليک روي نمايه اين ستون، مقدار موردنظر را ثبت نماييد. براي تعيين ساير شروط درسطرهاي بعد نيز به همين ترتيب عمل نماييد.

مثال: براي تهيه گزارش ازكليه سرفصلهاي كل، آيتم شرط را نام سرفصل، و نوع شرط مساوي و مقدار شرط را حساب كل انتخاب كنيد.

پس از انجام تنظيمات با كليك بر روي دكمه پيش نمايش فرم صورت وضعيت نمايش داده شده كه در واقع فرم چاپي گزارش قبل از چاپ است.

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

منبع : جزیره امور مالی و حسابداری وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش حسابداری هلو قسمت 1 : تنظیمات زمان و زبان سیستم رایگان
2 آموزش حسابداری هلو قسمت 2 : حداقل و حداکثر قیمت برای هر کالا رایگان
3 آموزش حسابداری هلو قسمت 3 : انتخاب واسطه کالا در ثبت فاکتور فروش رایگان
4 آموزش حسابداری هلو قسمت 4 : انتخاب سرفصل در فاکتور ضایعات رایگان
5 آموزش حسابداری هلو قسمت 5 : تعریف اقساط رایگان
6 آموزش حسابداری هلو قسمت 6 : معرفی امکان پورسانت پلکانی رایگان
7 آموزش حسابداری هلو قسمت 7 : گزارش قيمت واحدهاي کالا رایگان
8 آموزش حسابداری هلو قسمت 8 : قابلیت خلاصه سند رایگان
9 آموزش حسابداری هلو قسمت 9 : طراحی فاکتور رایگان
10 آموزش حسابداری هلو قسمت 10 : گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا رایگان
11 آموزش حسابداری هلو قسمت 11 : نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رایگان
12 آموزش حسابداری هلو قسمت 12 : گزارش خرید/فروش منطقه و کالا رایگان
13 آموزش حسابداری هلو قسمت 13 : اجبار درج "کد کاربر" در ثبت فاکتور رایگان
14 آموزش حسابداری هلو قسمت 14 : پورسانت کالا در فاکتور برای واسطه رایگان
15 آموزش حسابداری هلو قسمت 15 : تیپ قیمت فروش رایگان
16 آموزش حسابداری هلو قسمت 16 : ساخت سند مشابه و سند معکوس رایگان
17 آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته رایگان
18 آموزش حسابداری هلو قسمت 18 : ورود اطلاعات اول دوره ( طرف حساب ) رایگان
19 آموزش حسابداری هلو قسمت 19 : تنظیمات طرف حساب رایگان
20 آموزش حسابداری هلو قسمت 20 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
21 آموزش حسابداری هلو قسمت 21 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
22 آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
23 آموزش حسابداری هلو قسمت 23 : افتتاح حساب بانکی اول دوره رایگان
24 آموزش حسابداری هلو قسمت 24 : استفاده از تخفیف مدت دار رایگان
25 آموزش حسابداری هلو قسمت 25 : لیست سیاه طرف حساب رایگان
26 آموزش حسابداری هلو قسمت 26 : صندوق و تنخواه گردان اول دوره رایگان
27 آموزش حسابداری هلو قسمت 27 : موجودی بانکها و صندوق و تنخواه گردان رایگان
28 آموزش حسابداری هلو قسمت 28 : وارد کردن چکهای دریافتی و پرداختی رایگان
29 آموزش حسابداری هلو قسمت 29 : تنظیمات امنیتی رایگان
30 آموزش حسابداری هلو قسمت 30 : تنظیمات امنیتی 2 رایگان
31 آموزش حسابداری هلو قسمت 31 : تنظیمات عمومی رایگان
32 آموزش حسابداری هلو قسمت 32 : نمایش سود در گزارش سود و زیان رایگان
33 آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک رایگان
34 آموزش حسابداری هلو قسمت 34 : تنظیمات چاپ رایگان
35 آموزش حسابداری هلو قسمت 35 : رفع خطای Access violation در SQL رایگان
36 آموزش حسابداری هلو قسمت 36 : انتهای عملیات اول دوره رایگان
37 آموزش حسابداری هلو قسمت 37 : اصلاح لیستی مشخصات کالا رایگان
38 آموزش حسابداری هلو قسمت 38 : موجودی و فی اول دوره کالا رایگان
39 آموزش حسابداری هلو قسمت 39 : طرف حساب . چکها و تاریخ سند افتتاحیه رایگان
40 آموزش حسابداری هلو قسمت 40 : ترتیب شماره سند و اصلاح تاریخ فاکتور رایگان
41 آموزش حسابداری هلو قسمت 41 : امکانات در قسمت طرف حساب رایگان
42 آموزش حسابداری هلو قسمت 42 : کاردکس و تعریف چندین کد کالا رایگان
43 آموزش حسابداری هلو قسمت 43 : تعریف سرفصل جدید رایگان
44 آموزش حسابداری هلو قسمت 44 : امور مالی اتوماتیک ( بخش اول ) رایگان
45 آموزش حسابداری هلو قسمت 45 : امور مالی اتوماتیک ( بخش دوم ) رایگان
46 آموزش حسابداری هلو قسمت 46 : امور مالی اتوماتیک ( بخش سوم ) رایگان
47 آموزش حسابداری هلو قسمت 47 : امور مالی اتوماتیک ( بخش چهارم ) رایگان
48 آموزش حسابداری هلو قسمت 48 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش اول ) رایگان
49 آموزش حسابداری هلو قسمت 49 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش دوم ) رایگان
50 آموزش حسابداری هلو : آشنایی با محیط و امکانات نرم افزار هلو 33′:56″ رایگان
زمان و قیمت کل 33′:56″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....