آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک

با سلام خدمت دوستان توسینسویی

نمايش شماره ثابت اسناد: از نظر اصول حسابداري اگر اسناد صادره را به ترتيب تاريخ پشت سرهم قرار دهيد بايد شماره سند آنها نيز پشت سرهم باشد. گاهي اوقات ممكن است بخواهيد سندي كه مربوط به تاريخهاي گذشته است را ثبت نماييد. با توجه به اصل بيان شده در صورت ثبت سند، بايد شماره آن بعد از آخرين شماره سند تاريخ مورد نظر قرار گيرد و با اولين سند روز بعد يكي مي شود، پس يا بايد تمام اسناد بعد از آن يك رقم جا به جا شوند (شماره سند هر كدام يكي زياد شود يا اصطلاحا شيفت بخورد) و يا شماره سند مميزدار ثبت شود. در صورتي كه بخواهيد شماره هاي مميزدار را حذف نماييد، عمل مرتب سازي اسناد را انجام دهيد، كليه اسناد به ترتيب، شماره گذاري شده و مميز آنها از بين مي رود. نكته: اگر شما اين شماره ها را پشت اسناد دستي خود ثبت كرده باشيد ترتيب تمام آنها از بين مي رود. شماره سند ثابت به تاريخ ثبت سند ارتباطي ندارد و با مرتب سازي نيز جا به جا نخواهد شد (مي توانيد از هر دو استفاده نماييد)

با انتخاب گزينه درج شماره چک در توضيحات مراوده حساب چنانچه بعد از اول دوره، به طرف حسابي چک پرداخت يا از طرف حسابي چک دريافت نماييد شماره چک به طور اتوماتيک در توضيحات مراوده حساب نمايش داده شده، ثبت مي گردد. با انتخاب گزينه چك هاي پرداختي وصول نشده حداقل ... روز قبل از تاريخ سررسيد نمايش داده شوند مي توانيد تعداد روز مورد نظر را وارد نموده و به هنگام اجراي برنامه، چكهاي وصول نشده در اين بازه زماني را مشاهده نماييد.

آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک

ابتداي اجراي برنامه چكهايي که تاريخ سررسيد آنها بين تاريخ روز سيستم و x روز بعد از تاريخ جاري سيستم باشد، نمايش داده مي شود . با انتخاب گزينه درانبار گرداني، فرم ثبت كالاهاي شمارش شده، ورود يك ليست خاص، موجودي انبار را نشان دهد در عمليات انبار گرداني در فرم ثبت كالاهاي شمارش شده، در ستون شمارش، تعداد كالاهاي انبار قرار مي گيرد.

محاسبه شماره پشت نمره چك برحسب:

۱- پشت نمره آخرين چك ثبت شده + ۱ : با انتخاب اين گزينه پشت نمره بعدي چك مورد نظر براساس آخرين شماره اي كه براي پشت نمره در نظر گرفته شده به اضافه يك بدست مي آيد.

۲- بزرگترين پشت نمره + ۱ : با انتخاب اين گزينه پشت نمره بعدي چك مورد نظر براساس بزرگترين شماره اي كه براي پشت نمره در نظر گرفته شده به اضافه يك بدست مي آيد. براي بزرگنمايي فرم فاكتور گزينه" بزرگنمايي فاكتور" را انتخاب نماييد. براي اعمال تغيير انجام شده برنامه را يك بار بسته و دوباره اجرا نماييد.

نحوه ثبت سند براي چكهايي كه در عمليات بانك به بانك/ صندوق معرفي مي شوند به صورت زير است :

۱- هميشه يك سند (چكهاي صادره از بانك اول مستقيما در بانك دوم وصول خواهد شد): با انتخاب اين گزينه فقط يك سند كه مربوط به وصول چك مي باشد، در برنامه ثبت مي شود.

۲- هميشه دو سند (چكهاي صادره از بانك اول در بانك دوم وصول نشده و بايد در زمان وصول آنها از فرم اعلام وصول چكها اقدام گردد) : درصورت انتخاب اين گزينه، عمليات صدور چك و وصول چك تفكيك مي شود. يعني ابتدا سند صدور چك ثبت مي شود و چك به عنوان چك وصول نشده ثبت مي گردد. سپس از مسير عمليات ماليچكها اعلام وصول كليه چك ها در فرم وصول سند بانكي با انتخاب گزينه "ليست چكهاي انتقالي بين بانكها، جهت اعلام وصول" مي توانيد چك مورد نظر را وصول كرده و سند آن را ثبت كنيد . در واقع با استفاده از اين امكان مي توانيد ابتدا چك ها را در برنامه ثبت نموده و سپس در موعد سررسيد آنها را وصول نماييد.

۳- با انتخاب گزينه "در فرم هم پرسيده شود و بتوان تغيير داد" علاوه بر انتخاب يكي از گزينه هاي ۱ و ۲، به هنگام تاييد فرم امور مالي، برنامه به شما پيغامي نمايش مي دهد مبني بر اينكه مي خواهيد يك سند براي وصول چك ثبت شود يا خير

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

منبع : جزیره امور مالی و حسابداری وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش حسابداری هلو قسمت 1 : تنظیمات زمان و زبان سیستم رایگان
2 آموزش حسابداری هلو قسمت 2 : حداقل و حداکثر قیمت برای هر کالا رایگان
3 آموزش حسابداری هلو قسمت 3 : انتخاب واسطه کالا در ثبت فاکتور فروش رایگان
4 آموزش حسابداری هلو قسمت 4 : انتخاب سرفصل در فاکتور ضایعات رایگان
5 آموزش حسابداری هلو قسمت 5 : تعریف اقساط رایگان
6 آموزش حسابداری هلو قسمت 6 : معرفی امکان پورسانت پلکانی رایگان
7 آموزش حسابداری هلو قسمت 7 : گزارش قيمت واحدهاي کالا رایگان
8 آموزش حسابداری هلو قسمت 8 : قابلیت خلاصه سند رایگان
9 آموزش حسابداری هلو قسمت 9 : طراحی فاکتور رایگان
10 آموزش حسابداری هلو قسمت 10 : گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا رایگان
11 آموزش حسابداری هلو قسمت 11 : نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رایگان
12 آموزش حسابداری هلو قسمت 12 : گزارش خرید/فروش منطقه و کالا رایگان
13 آموزش حسابداری هلو قسمت 13 : اجبار درج "کد کاربر" در ثبت فاکتور رایگان
14 آموزش حسابداری هلو قسمت 14 : پورسانت کالا در فاکتور برای واسطه رایگان
15 آموزش حسابداری هلو قسمت 15 : تیپ قیمت فروش رایگان
16 آموزش حسابداری هلو قسمت 16 : ساخت سند مشابه و سند معکوس رایگان
17 آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته رایگان
18 آموزش حسابداری هلو قسمت 18 : ورود اطلاعات اول دوره ( طرف حساب ) رایگان
19 آموزش حسابداری هلو قسمت 19 : تنظیمات طرف حساب رایگان
20 آموزش حسابداری هلو قسمت 20 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
21 آموزش حسابداری هلو قسمت 21 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
22 آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
23 آموزش حسابداری هلو قسمت 23 : افتتاح حساب بانکی اول دوره رایگان
24 آموزش حسابداری هلو قسمت 24 : استفاده از تخفیف مدت دار رایگان
25 آموزش حسابداری هلو قسمت 25 : لیست سیاه طرف حساب رایگان
26 آموزش حسابداری هلو قسمت 26 : صندوق و تنخواه گردان اول دوره رایگان
27 آموزش حسابداری هلو قسمت 27 : موجودی بانکها و صندوق و تنخواه گردان رایگان
28 آموزش حسابداری هلو قسمت 28 : وارد کردن چکهای دریافتی و پرداختی رایگان
29 آموزش حسابداری هلو قسمت 29 : تنظیمات امنیتی رایگان
30 آموزش حسابداری هلو قسمت 30 : تنظیمات امنیتی 2 رایگان
31 آموزش حسابداری هلو قسمت 31 : تنظیمات عمومی رایگان
32 آموزش حسابداری هلو قسمت 32 : نمایش سود در گزارش سود و زیان رایگان
33 آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک رایگان
34 آموزش حسابداری هلو قسمت 34 : تنظیمات چاپ رایگان
35 آموزش حسابداری هلو قسمت 35 : رفع خطای Access violation در SQL رایگان
36 آموزش حسابداری هلو قسمت 36 : انتهای عملیات اول دوره رایگان
37 آموزش حسابداری هلو قسمت 37 : اصلاح لیستی مشخصات کالا رایگان
38 آموزش حسابداری هلو قسمت 38 : موجودی و فی اول دوره کالا رایگان
39 آموزش حسابداری هلو قسمت 39 : طرف حساب . چکها و تاریخ سند افتتاحیه رایگان
40 آموزش حسابداری هلو قسمت 40 : ترتیب شماره سند و اصلاح تاریخ فاکتور رایگان
41 آموزش حسابداری هلو قسمت 41 : امکانات در قسمت طرف حساب رایگان
42 آموزش حسابداری هلو قسمت 42 : کاردکس و تعریف چندین کد کالا رایگان
43 آموزش حسابداری هلو قسمت 43 : تعریف سرفصل جدید رایگان
44 آموزش حسابداری هلو قسمت 44 : امور مالی اتوماتیک ( بخش اول ) رایگان
45 آموزش حسابداری هلو قسمت 45 : امور مالی اتوماتیک ( بخش دوم ) رایگان
46 آموزش حسابداری هلو قسمت 46 : امور مالی اتوماتیک ( بخش سوم ) رایگان
47 آموزش حسابداری هلو قسمت 47 : امور مالی اتوماتیک ( بخش چهارم ) رایگان
48 آموزش حسابداری هلو قسمت 48 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش اول ) رایگان
49 آموزش حسابداری هلو قسمت 49 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش دوم ) رایگان
50 آموزش حسابداری هلو : آشنایی با محیط و امکانات نرم افزار هلو 33′:56″ رایگان
زمان و قیمت کل 33′:56″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....