آموزش حسابداری هلو قسمت 23 : افتتاح حساب بانکی اول دوره

با سلام خدمت دوستان توسینسویی ، در این بخش می پردازیم به معرفی حسابهای بانکی ، در اين قسمت مي توانيد اطلاعات حساب هاي بانكي خود و مشتريان را در برنامه ثبت نماييد. براي ثبت چكهايي كه از مشتريان دريافت يا به آنها پرداخت نموده ايد نيز بايد از اين قسمت استفاده نماييد. از اين اطلاعات در صدور فاكتور و انجام امور مالي استفاده خواهد شد.با انتخاب اين گزينه از مسير اطلاعات اول دوره معرفي حساب ها و چك ها افتتاح حسابهاي بانكي، فرم افتتاح حساب نمايش داده مي شود.

آموزش حسابداری هلو قسمت 23 : افتتاح حساب بانکی اول دوره

در اين فرم مي توانيد اطلاعات بانك هايي كه خود و مشتريان در آن حساب داريد ، وارد نماييد. ابتدا دكمه"افتتاح حساب" را كليك نموده، سپس در قسمت نام بان ك، نام بانكي كه درآن حساب داريد را انتخاب نماييد. در صورتي كه نام بانك مورد نظر شما در اين ليست قرار ندارد مي توانيد با كليك بر روي دكمه "بانك جديد" در فرم نمايش داده شده نام بانك مورد نظر را وارد نماييد. بعد از اين كار نام بانك شما به ليست بانكها اضافه مي شود. همچنين بايد گروه بانكي و گروه اسناد پرداختني و گروه اسناد دريافتني انتخاب نماييد.

در برنامه يك گروه بانك به نام "بانكهاي ريالي" با كد ١٠٢٠٠٠١ و گروه اسناد پرداختني با كد ٤٠٢٠٠٠١ و گروه اسناد دريافتني با نام "اسناد در جريان وصول نزد بانك" با كد ١٠٤٠٠٠٢ به صورت پيش فرض تعريف شده است. امكان حذف اين ٣ سرفصل وجود نداشته و فقط در صورت نياز مي توانيد نام آنها را اصلاح كنيد.تعريف گروه بانك جديد: براي تعريف گروه بانک جديد در فرم معرفي حساب بانكي جديد بر روي دكمه "گروه بانك" كليك نماييد. دكمه جديد را كليك کنيد . نام گروه مورد نظر را در آن وارد كنيد. با انجام اين کار يك سرفصل معين با نام گروه تعريف شده، زير مجموعه سرفصل كل بانكها ايجاد مي شود. تعريف گروه اسناد دريافتني جديد: براي تعريف گروه اسناد دريافتني جديد در فرم معرفي حساب بانكي جديد دكمه "گروه اسناد دريافتني" را انتخاب نماييد.دكمه جديد را كليك و نام گروه مورد نظر را وارد كنيد.

تعريف گروه اسناد پرداختني جديد: براي تعريف گروه اسناد پرداختني جديد در فرم معرفي حساب بانكي جديد دكمه "گروه اسناد پرداختني" را انتخاب نماييد. دكمه جديد را كليك و نام گروه مورد نظر را وارد كنيد. اطلاعات ديگري از قبيل شماره حساب، نام شعبه و شماره شعبه و در انتها نوع حساب، جاري يا پس اندا ز را مشخص نماييد . در صورت انتخاب گزينه "پس انداز"، امكان تعريف چك از اين حساب وجود ندارد و فقط مي توانيد وجه نقد به آن واريز كنيد و يا برداشت نماييد. همچنين مي توانيد چك به اين حساب بخوابانيد. در صورتي كه بخواهيد با استفاده از دستگاه هاي كارتخوان نقل و انتقال وجه را در برنامه انجام دهيد، بايد گزينه "حساب متصل به كارتخوان" را فعال نموده و كارمزد بانك، سرفصل مربوطه و ... را مشخص نماييد . پس از تعريف حساب مورد نظر ، در صورتي كه بخواهيد اطلاعات آن را اصلاح نماييد ، بايد بر روي دكمه اصلاح حساب كليك نماييد.با كليك بر روي دكمه حذف حساب مي توانيد حساب مورد نظر را حذف نماييد.

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

منبع : جزیره امور مالی و حسابداری وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش حسابداری هلو قسمت 1 : تنظیمات زمان و زبان سیستم رایگان
2 آموزش حسابداری هلو قسمت 2 : حداقل و حداکثر قیمت برای هر کالا رایگان
3 آموزش حسابداری هلو قسمت 3 : انتخاب واسطه کالا در ثبت فاکتور فروش رایگان
4 آموزش حسابداری هلو قسمت 4 : انتخاب سرفصل در فاکتور ضایعات رایگان
5 آموزش حسابداری هلو قسمت 5 : تعریف اقساط رایگان
6 آموزش حسابداری هلو قسمت 6 : معرفی امکان پورسانت پلکانی رایگان
7 آموزش حسابداری هلو قسمت 7 : گزارش قيمت واحدهاي کالا رایگان
8 آموزش حسابداری هلو قسمت 8 : قابلیت خلاصه سند رایگان
9 آموزش حسابداری هلو قسمت 9 : طراحی فاکتور رایگان
10 آموزش حسابداری هلو قسمت 10 : گزارش تخمين زمان اتمام موجودي کالا رایگان
11 آموزش حسابداری هلو قسمت 11 : نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رایگان
12 آموزش حسابداری هلو قسمت 12 : گزارش خرید/فروش منطقه و کالا رایگان
13 آموزش حسابداری هلو قسمت 13 : اجبار درج "کد کاربر" در ثبت فاکتور رایگان
14 آموزش حسابداری هلو قسمت 14 : پورسانت کالا در فاکتور برای واسطه رایگان
15 آموزش حسابداری هلو قسمت 15 : تیپ قیمت فروش رایگان
16 آموزش حسابداری هلو قسمت 16 : ساخت سند مشابه و سند معکوس رایگان
17 آموزش حسابداری هلو قسمت 17 : گزارشات پیشرفته رایگان
18 آموزش حسابداری هلو قسمت 18 : ورود اطلاعات اول دوره ( طرف حساب ) رایگان
19 آموزش حسابداری هلو قسمت 19 : تنظیمات طرف حساب رایگان
20 آموزش حسابداری هلو قسمت 20 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
21 آموزش حسابداری هلو قسمت 21 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
22 آموزش حسابداری هلو قسمت 22 : تعریف کالای اولیه انبار رایگان
23 آموزش حسابداری هلو قسمت 23 : افتتاح حساب بانکی اول دوره رایگان
24 آموزش حسابداری هلو قسمت 24 : استفاده از تخفیف مدت دار رایگان
25 آموزش حسابداری هلو قسمت 25 : لیست سیاه طرف حساب رایگان
26 آموزش حسابداری هلو قسمت 26 : صندوق و تنخواه گردان اول دوره رایگان
27 آموزش حسابداری هلو قسمت 27 : موجودی بانکها و صندوق و تنخواه گردان رایگان
28 آموزش حسابداری هلو قسمت 28 : وارد کردن چکهای دریافتی و پرداختی رایگان
29 آموزش حسابداری هلو قسمت 29 : تنظیمات امنیتی رایگان
30 آموزش حسابداری هلو قسمت 30 : تنظیمات امنیتی 2 رایگان
31 آموزش حسابداری هلو قسمت 31 : تنظیمات عمومی رایگان
32 آموزش حسابداری هلو قسمت 32 : نمایش سود در گزارش سود و زیان رایگان
33 آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک رایگان
34 آموزش حسابداری هلو قسمت 34 : تنظیمات چاپ رایگان
35 آموزش حسابداری هلو قسمت 35 : رفع خطای Access violation در SQL رایگان
36 آموزش حسابداری هلو قسمت 36 : انتهای عملیات اول دوره رایگان
37 آموزش حسابداری هلو قسمت 37 : اصلاح لیستی مشخصات کالا رایگان
38 آموزش حسابداری هلو قسمت 38 : موجودی و فی اول دوره کالا رایگان
39 آموزش حسابداری هلو قسمت 39 : طرف حساب . چکها و تاریخ سند افتتاحیه رایگان
40 آموزش حسابداری هلو قسمت 40 : ترتیب شماره سند و اصلاح تاریخ فاکتور رایگان
41 آموزش حسابداری هلو قسمت 41 : امکانات در قسمت طرف حساب رایگان
42 آموزش حسابداری هلو قسمت 42 : کاردکس و تعریف چندین کد کالا رایگان
43 آموزش حسابداری هلو قسمت 43 : تعریف سرفصل جدید رایگان
44 آموزش حسابداری هلو قسمت 44 : امور مالی اتوماتیک ( بخش اول ) رایگان
45 آموزش حسابداری هلو قسمت 45 : امور مالی اتوماتیک ( بخش دوم ) رایگان
46 آموزش حسابداری هلو قسمت 46 : امور مالی اتوماتیک ( بخش سوم ) رایگان
47 آموزش حسابداری هلو قسمت 47 : امور مالی اتوماتیک ( بخش چهارم ) رایگان
48 آموزش حسابداری هلو قسمت 48 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش اول ) رایگان
49 آموزش حسابداری هلو قسمت 49 : عملیات مرتبط به چکها ( بخش دوم ) رایگان
50 آموزش حسابداری هلو : آشنایی با محیط و امکانات نرم افزار هلو 33′:56″ رایگان
زمان و قیمت کل 33′:56″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....